Timesheets Load

Timesheets and Expense Claims

Urenstaten en onkostendeclaraties

U kunt de gebruiksvriendelijke Microsoft Excel urenstaten van Innova hier downloaden:
Urenstaat - BE - Maandelijks

Wij wijzen erop dat procedures per contract kunnen variëren, dus raadpleeg de documentatie in uw contractmap. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw accountmanager die al uw vragen kan beantwoorden.
Vergeet niet dat u deze formulieren moet afdrukken en door de cliënt moet laten goedkeuren.

PAYE Timesheets

Wekelijks moet uiterlijk woensdag 10.00 uur door het accountteam zijn ontvangen en maandelijks moet het accountteam in de eerste week van de maand uiterlijk woensdag 10.00 uur zijn ontvangen.


kalendermaanden), wordt u door middel van een aangepast rooster hiervan in kennis gesteld, of worden de tussenperiodes in uw contract vermeld.

Krachtens uw contract moeten uw urenstaat en factuur binnen zes weken na de relevante maandelijkse afsluitdatum worden ingediend om vergoedingen in overeenstemming met deze procedure opeisbaar te maken.

Maandelijkse afsluitdatums voor internationale urenstaten

Contractmedewerkers via Innova/overkoepelende organisatie

Voor papieren urenstaten proberen we vier werkdagen na ontvangst van een goedgekeurde, correcte urenstaat te betalen.

De volgende tabel vermeldt de laatste werkdagen van Innova voor elke boekhoudperiode. Vul uw urenstaten tot en met deze datums in.

Month

 Nov

 Dec

Jan

 Feb

 Mar

 Apr


 04/12/20

 06/01/20

 04/02/21

 04/03/21

 06/04/21

 06/05/21

Month

 May

 Jun

 Jul

 Aug

 Sep

 Oct


 04/06/21

 06/07/21

05/08/21

 06/09/21

 06/10/21

 04/11/21
Declaratieformulier contractmedewerkers

Contractmedewerkers via Innova en overkoepelende organisaties

Zoals bepaald in uw contract, moeten onkosten begeleid gaan van zowel een goedgekeurd declaratieformulier (zie onderstaande link) als bonnen. Als u uw onkosten op dezelfde manier voor goedkeuring indient als uw urenstaat, dan moeten deze zijn goedgekeurd alvorens betaling kan worden uitgevoerd - een goedgekeurde onkostendeclaratie wordt in die gevallen niet geaccepteerd. De betaling van onkostendeclaraties is behoudens dezelfde deadlines als urenstaten.

Declaratieformulier contractmedewerkers GBP
Declaratieformulier contractmedewerkers EURO