Modern Slavery

Modern Slavery

In de moderne wereld kan slavernij vele vormen aannemen.  Slavernij kan bestaan uit onderworpenheid, gedwongen en verplichte arbeid en mensenhandel, en kan van toepassing zijn op volwassenen en kinderen, en mensen van alle leeftijden die gedwongen worden werk tegen hun vrije wil uit te voeren.

Innova Europe Ltd levert diensten binnen de recruitmentsector, met name in de (directe of indirecte) voorziening van contractmedewerkers aan eindcliënten.  Als zodanig zijn we een mensenbedrijf en begrijpen we het belang van het voorkomen van slavernij in onze organisatie.  We tolereren volstrekt geen slavernij en zetten ons ervoor in om ethisch en met integriteit met al onze zakelijke transacties en onze relaties om te gaan. 

In naleving van recruitment- en immigratiewetgeving controleren we de identiteit van al onze contractmedewerkers. Derhalve weten we de leeftijd van elke sollicitant en kunnen zodoende kinderarbeid in onze toeleveringsketen voorkomen. We voeren sollicitatiegesprekken met alle kandidaten die we aan onze cliënten in overweging geven. Dit geeft ons de mogelijkheid om te beoordelen of ze de nodige kwalificaties en belangstelling voor de functie hebben, zodat we op dat moment eventuele zorgpunten kunnen vaststellen.  We werken voornamelijk in het hoog opgeleide segment van de recruitmentmarkt en met kandidaten die vaak vele jaren ervaring hebben en goed worden betaald. Derhalve lopen onze kandidaten, als opgeleide en vaak financieel zekere personen, minder risico van slavernij dan werknemers met een andere demografie.

Veel van ons contractmedewerkers hebben hun eigen bedrijf, dat we op naleving controleren om ervoor te zorgen dat het correct geregistreerd is.  Anderen werken via overkoepelende organisaties, en werken als uitzendkrachten tegen vastgestelde tarieven (aangezien deze overeen moeten komen met de tarieven die de cliënt betaalt), waardoor we kunnen garanderen dat werknemers het juiste loon ontvangen.  We voeren steekproefsgewijze controles uit van loonstroken van overkoepelende organisaties om dit te controleren.

Binnen onze organisatie is de European Legal Department verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid.  In het geval dat u reden hebt om aan te nemen dat dit beleid geschonden wordt, kunt u contact opnemen met legal@volt.eu.com