Eeo Policy

EEO Policy

Beleid inzake gelijke kansen

Innova voert een beleid van gelijke behandeling en kansen zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, kleur, etnische afkomst, nationaliteit, huwelijkse staat, ouderschapsstatus, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsverandering, godsdienst, religieuze overtuiging, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging, handicap of andere beschermde classificatie.

We begrijpen de zakelijke voordelen van het bevorderen van een positieve omgeving waarin alle werknemers, kandidaten, contractmedewerkers en consultants worden aangemoedigd en in staat gesteld om hun loopbaanpotentieel te vervullen op basis van bekwaamheid, vaardigheden, capaciteiten en functievervulling.

We begrijpen dat we een morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die verder gaat dan wetgeving. Derhalve vinden we dat we via alle aspecten van ons werk en onze praktijken steun moeten bieden en een bijdrage moeten leveren aan het bredere veranderingsproces om discriminatie uit te sluiten en gelijkheid en diversiteit te bevorderen.

Innova tolereert onder geen enkele omstandigheid enige vorm van discriminerend gedrag of discriminerende handelingen.